Otisk

Tiráž

Údaje podľa § 5 TMG:

  • eMBe pivovar

  • Luděk Novotný

  • Na Klenici 46/9, Mladá Boleslav - Mladá Boleslav III 29301,

  • Czech Republic

Kontakt:

  • +420326210850

  • info@embepivovar.cz

príp. registračný súd a registračné číslo:

príp. identifikačné číslo DPH podľa § 27 a Zákona o dani z obratu:

  • VAT: VAT: 06846530

príp. konateľ:

Zodpovedná osoba podľa § 55 ods. 2 RStV

Platforma Európskej komisie pre online riešenie sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm